Αναζήτηση
-EN-
 

FOURLIS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

 

 

Επενδυτικές Σχέσεις

 

Εταιρική Διακυβέρνηση

Η Εταιρική Διακυβέρνηση αποτελεί το σύστημα σχέσεων ανάμεσα στη Διοίκηση, τους μετόχους και τα ενδιαφερόμενα μέρη και σκιαγραφεί τον τρόπο με τον οποίο οι εταιρείες διοικούνται και ελέγχονται.

 

Περισσότερα

 

Οικονομική Πληροφόρηση

Οι οικονομικές καταστάσεις της μητρικής FOURLIS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ και των θυγατρικών της εταιρειών

 

Περισσότερα

 
 

Ενημέρωση Μετόχων και Επενδυτών

 

Περισσότερα

 
 

Οικονομικό Ημερολόγιο

13/03/2018 - Δημοσίευση Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και Ετήσιων Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της περιόδου από 01/01/2017 έως 31/12/2017 κατά IFRS.

14/03/2018 - Ετήσια Ενημέρωση Αναλυτών για τα οικονομικά στοιχεία της χρήσεως 2017 στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών.

22/05/2018 - Δημοσίευση Παρουσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων της περιόδου από 01/01/2018 έως 31/03/2018 κατά IFRS.

Περισσότερα

 

Δελτία Τύπου

13/3/2018 - Αποστελέσματα Χρήσης 2017 - Δελτίο Τύπου

22/2/2018 - Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν.3556/2007

7/2/2018 - Ανακοίνωση Οικονομικού Ημερολογίου 2018

Περισσότερα

 
 

Ρυθμιζόμενες Πληροφορίες Ν. 3556

Υποχρεώσεις γνωστοποιήσεων σύμφωνα με τις διατάξεις 9 έως 16 του Ν.3556/2007

Περισσότερα

 
 
 
    Επικοινωνία 
  • Τηλέφωνο: 210 629-3000
  • Email: info@fourlis.gr
  • Διεύθυνση: Σωρού 18-20
    Κτίριο Α', Μαρούσι Τ.Κ. 15125
© 2016 FOURLIS Group. All rights reserved. Powered by iBox