Αναζήτηση
-EN-
 

Επενδυτικές Σχέσεις

FOURLIS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

 

 

Οικονομικό Ημερολόγιο

 


FOURLIS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

Σημαντικές Ημερομηνίες 2018


13/03/2018
Δημοσίευση Ετήσιων Οικονομικών Κατάστασεων και Ετήσιων Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της περιόδου από 01/01/2017 έως 31/12/2017 κατά IFRS
14/03/2018
Ετήσια ενημέρωση αναλυτών για τα οικονομικά στοιχεία της χρήσεως 2017 στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών
22/05/2018
Δημοσίευση Παρουσίασης Οικονομικών Αποτελεσμάτων της περιόδου από 01/01/2018 έως 31/03/2018 κατά IFRS
15/06/2018
Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων
25/06/2018
Αποκοπή Μερίσματος*
26/06/2018
Δικαιούχοι Μερίσματος - Record Date*
02/07/2018
Έναρξη Πληρωμής Μερίσματος*
04/09/2018
Δημοσίευση Οικονομικών Καταστάσεων της περιόδου από 01/01/2018 έως 30/06/2018 κατά IFRS
20/11/2018
Δημοσίευση Παρουσίασης Οικονομικών Αποτελεσμάτων της περιόδου από 01/01/2018 έως 30/09/2018 κατά IFRS


* Σημειώνεται ότι το αρμόδιο όργανο για τη λήψη απόφασης διανομής ή μη μερίσματος, καθώς και το ύψος αυτού είναι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, κατόπιν προτάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Σε περίπτωση ανάλογης απόφασης από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, η διανομή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί μέσω της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
 
    Επικοινωνία 
  • Τηλέφωνο: 210 629-3000
  • Email: info@fourlis.gr
  • Διεύθυνση: Σωρού 18-20
    Κτίριο Α', Μαρούσι Τ.Κ. 15125
© 2016 FOURLIS Group. All rights reserved. Powered by iBox