-EN-
 
 

FOURLIS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

 

Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας συντάχθηκε σύμφωνα με τις απαιτήσεις της απόφασης 5/204/2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς περί εταιρειών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών,  όπως τροποποιήθηκε από τις αποφάσεις 1/319/2004, 3/348/2005, 7/448/2007 και 4/507/2009 και των νόμων Ν. 3016/2002 και Ν. 3091/2002 για την εταιρική διακυβέρνηση, του Κανονισμού ΕΕ 596/2014 και του Ν.4443/2016 για τους κατόχους προνομιακών πληροφοριών και τις πράξεις χειραγώγησης της αγοράς, του Ν. 3556/2007 για τις υποχρεώσεις δημοσιοποίησης σημαντικών συμμετοχών, του Ν. 3693/2008 για την Επιτροπή Ελέγχου και τους νόμιμους ελεγκτές, του Ν. 3873/2010 περί Δήλωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης, του Ν. 3884/2010 για την άσκηση δικαιωμάτων από μετόχους μειοψηφίας εισηγμένων εταιριών, του Ν. 4449/2017 (Κανονισμός 537/2014 EC για τον υποχρεωτικό έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων, τη δημόσια εποπτεία επί του ελεγκτικού έργου και τις διατάξεις για την Επιτροπή Ελέγχου και του Ν.4548/2018 για την αναμόρφωση του Δικαίου των Ανωνύμων Εταιρειών με ενσωμάτωση διατάξεων για την εταιρική διακυβέρνηση και των Οδηγιών 2007/36/ΕΚ και 2017/828/ΕΚ.
 
 
Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της FOURLΙS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ περιλαμβάνει:
 
την οργανωτική δομή της, 
τη διαχείριση των κινδύνων και το σύστημα εσωτερικού ελέγχου της,
τις βασικές αρχές λειτουργίας της, 
τις διαδικασίες που πρέπει να προβλέπονται στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας σύμφωνα με τον Κανονισμό ΕΕ 596/2014,
τις βασικές αρχές κώδικα συναλλαγών επί των κινητών αξιών της,
τη συμμόρφωση του εσωτερικού κανονισμού με τη σχετική νομοθεσία. 
 
Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
 
Σε τακτά χρονικά διαστήματα και τουλάχιστον μία φορά ετησίως, επανεξετάζεται ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας με πρωτοβουλία του Διευθύνοντος Συμβούλου της FOURLIS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, προκειμένου να διαπιστώνεται η εναρμόνισή του με τις ισχύουσες πρακτικές της Εταιρείας, τις διατάξεις σχετικών νόμων ή/και αποφάσεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
 
Έκτακτα, σε περιπτώσεις αλλαγών στις δραστηριότητες της FOURLΙS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, τις επιμέρους διευθύνσεις της ή τις αρμοδιότητες των διευθυντικών της στελεχών, ή σε όσες περιπτώσεις προβλέπονται από τον νόμο ή/και άλλες σχετικές διατάξεις,  πραγματοποιείται επίσης, μεταβολή του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας.
 
Όλες οι τροποποιήσεις του Εγχειριδίου επέρχονται μετά από σχετική  απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, από το οποίο και εγκρίνονται.

Η διανομή των αντιγράφων του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας είναι ελεγχόμενη. 

 

 
    Επικοινωνία 
  • Τηλέφωνο: 210 629-3000
  • Email: info@fourlis.gr
  • Διεύθυνση: Σωρού 18-20
    Κτίριο Α', Μαρούσι Τ.Κ. 15125
© 2021 FOURLIS Group. All rights reserved. Powered by iBox