-EN-
 
 

FOURLIS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

Επιτροπη Ελεγχου

Η λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου της FOURLIS AΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ υποστηρίζεται από την Επιτροπή Ελέγχου.

 

Η Επιτροπή Ελέγχου ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων και λειτουργεί σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν.4449/2017 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 74 του ν.4706/2020, τα άρθρα 10, 15 και 16 του ν.4706/2020 και τον Κανονισμό ΕΕ αριθμ. 537/2014, τον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που οικειοθελώς έχει υιοθετήσει η Εταιρεία (https://www.athexgroup.gr/el/esed) και των διατάξεων του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας και ο Κανονισμός περιγράφει τις αρμοδιότητες, τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις της Επιτροπής Ελέγχου ως προς το ανωτέρω πλαίσιο.

Η Επιτροπή Ελέγχου έχει συσταθεί με σκοπό την υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου της στα καθήκοντά του σχετικά με: 

 •  τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση,
 •  τα συστήματα εσωτερικού ελέγχου,
 •  τη Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου,
 •  τα συστήματα κανονιστικής συμμόρφωσης και διαχείρισης κινδύνων και
 •  την εποπτεία του τακτικού ελεγκτή των εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας
Ο Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου (Audit Committee Charter) έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

 

 

Το ποσοστό συμμετοχής στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2023 ήταν 100%.

 

 

Η υφιστάμενη σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου είναι:

 • Στυλιανός Στεφάνου,  Πρόεδρος της Επιτροπής, Ανεξάρτητος Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Μέλος Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών, με επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική και λογιστική
 • Μαρία Γεώργαλου, Μέλος της Επιτροπής, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, με επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική και λογιστική
 • Σταυρούλα Καμπουρίδου, Μέλος της ΕπιτροπήςΑνεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, με επαρκή γνώση και εμπειρία στην Πληροφορική και στην Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων 

 

 

Σχετικά Αρχεία:

Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου

Έκθεση Πεπραγμένων Επιτροπής Ελέγχου της χρήσης 2023

Το ποσοστό συμμετοχής στην Επιτροπή Ελέγχου ανά μέλος


 

Επιτροπη Αναδειξης Υποψηφιοτητων και Αποδοχων

Η Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών της Εταιρείας έχει συσταθεί με σκοπό την υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου, στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών του απέναντι στους μετόχους, σχετικά με τη διασφάλιση ότι η ανάδειξη υποψηφίων για το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται αξιοκρατικά και με αντικειμενικά κριτήρια, ώστε να διασφαλίζεται η ομαλή διαδοχή των μελών του καθώς και των ανώτατων διευθυντικών στελεχών με σκοπό τη μακροπρόθεσμη επιτυχία της Εταιρείας.
 
Στο πλαίσιο του ρόλου της, η Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών, εντοπίζει και προτείνει προς το Διοικητικό Συμβούλιο πρόσωπα κατάλληλα για την απόκτηση της ιδιότητας του μέλους Διοικητικού Συμβουλίου, βάσει διαδικασίας η οποία προβλέπεται στον Κανονισμό Λειτουργίας της. Για την επιλογή των υποψηφίων λαμβάνει υπόψη τους παράγοντες και τα κριτήρια που καθορίζει η Εταιρεία, σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας που υιοθετεί.
 
 
Η Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών διατυπώνει προτάσεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά με την Πολιτική Αποδοχών που υποβάλλεται προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση (ν.4548/2018, αρ.112) και τις αποδοχές των προσώπων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της Πολιτικής Αποδοχών και των διευθυντικών στελεχών της Εταιρείας, ιδίως του επικεφαλής της μονάδας εσωτερικού ελέγχου και εξετάζει τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο τελικό σχέδιο της ετήσιας έκθεσης αποδοχών, παρέχοντας τη γνώμη της προς το Διοικητικό Συμβούλιο πριν από την υποβολή της έκθεσης στην Γενική Συνέλευση. Η πολιτική και οι πρακτικές αποδοχών που υιοθετεί η Εταιρεία χαρακτηρίζονται από δικαιοσύνη και υπευθυνότητα και συνδέουν ξεκάθαρα την απόδοση της Εταιρείας με αυτήν του ατόμου.
 
 
 
Στο πλαίσιο του ρόλου της η Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών:
 
 • Συμμετέχει στον προδιορισμό των κριτηρίων επιλογής και των διαδικασιών ανάδειξης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
 • Υποβάλλει προτάσεις για την Πολιτική Πολυμορφίας περιλαμβανομένης της ισορροπίας μεταξύ των φύλων.
 • Υποβάλλει προτάσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο για την ανάδειξη των υποψήφιων μελών του στο πλαίσιο της εγκεκριμένης Πολιτικής Καταλληλότητας.
 • Διεκπεραιώνει τη διαδικασία προσδιορισμού και επιλογής υποψήφιων μελών Διοικητικού Συμβουλίου στο πλαίσιο της εγκεκριμένης Πολιτικής Καταλληλότητας.
 • Υποβάλλει προτάσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο για την αναθεώρηση της Πολιτικής Καταλληλότητας εφόσον απαιτείται.
 • Περιοδικά αξιολογεί το μέγεθος και τη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και υποβάλλει προτάσεις προς εξέταση σχετικά με το επιθυμητό προφίλ του.
 • Αξιολογεί την υφιστάμενη ισορροπία προσόντων, γνώσεων, απόψεων, ικανοτήτων, εμπειρίας σχετικής με τους εταιρικούς στόχους καθώς και μεταξύ των φύλων και με βάση αυτή την αξιολόγηση, περιγράφει το ρόλο και τις ικανότητες που απαιτούνται για την πλήρωση κενών θέσεων.
 • Ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο για τα αποτελέσματα της εφαρμογής της Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και τη λήψη τυχόν μέτρων σε περίπτωση αποκλίσεων.
 • Εξετάζει την Ετήσια Έκθεση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
 • Υποβάλλει προτάσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά με τις αποδοχές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στο πλαίσιο της εγκεκριμένης Πολιτικής Αποδοχών.
 • Υποβάλλει προτάσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο για την αναθεώρηση της Πολιτικής Αποδοχών εφόσον απαιτείται.
 • Ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο για τα αποτελέσματα της εφαρμογής της Πολιτικής Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και τη λήψη τυχόν μέτρων σε περίπτωση αποκλίσεων.
 • Υποβάλλει προτάσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά με την πολιτική αποδοχών των διευθυντικών στελεχών της Εταιρείας που είναι μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής και του επικεφαλής της μονάδας εσωτερικού ελέγχου.
Για το έτος 2022, η Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών συνεδρίασε οκτώ (8) φορές και το ποσοστό συμμετοχής των μελών της στις συνεδριάσεις ήταν 100%.
 
Η λειτουργία της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών του Διοικητικού Συμβουλίου περιγράφεται αναλυτικά στον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής που εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και αναρτάται στον ιστότοπο της Εταιρείας (http://www.fourlis.gr). Η Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών χρησιμοποιεί οποιουσδήποτε πόρους κρίνει πρόσφορους για την εκπλήρωση του σκοπού της, συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών από εξωτερικούς συμβούλους.
 
Η υφιστάμενη σύνθεση της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών είναι:
 • Νικόλαος Λαβίδας, Πρόεδρος της Επιτροπής, Ανεξάρτητο Mη Eκτελεστικό Mέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
 • Στυλιανός Στεφάνου, Μέλος της Επιτροπής, Ανεξάρτητος Mη Eκτελεστικός Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου
 • Κωνσταντίνος Πάικος, Μέλος της Επιτροπής, Ανεξάρτητο Mη Eκτελεστικό Mέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, με επαρκή γνώση και εμπειρία στην Πληροφορική, την Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων και τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό

 

Σχετικά Αρχεία:

 

Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και  Αποδοχών

Το ποσοστό συμμετοχής στην Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και  Αποδοχών ανά μέλος


 
 
    Επικοινωνία 
 • Τηλέφωνο: 210 629-3000
 • Email: info@fourlis.gr
 • Διεύθυνση: Ερμού 25
  Κηφισιά Τ.Κ. 14564
© 2023 FOURLIS Group. All rights reserved.